За седма поредна година Платформа АГОРА ще награди читалища, които заедно с хората от съответното населено място са допринесли за подобряване на живота на местните хора и са предизвикали промяна в своя град или село.
Конкурс АГОРА е за онези читалища, изпълняващи изначалната си роля на обединителен център на местните хора, активни и иновативно мислещи.

Прочети още...

До 18 март 2016 г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни 2016 г. до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът, съобщават от РИО- Кюстендил.
Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до Регионалния инспекторат по образованието (РИО). Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Европейската лятна школа в Прага е интензивна 10 дневна учебна програма, фокусирана върху европейската интеграция. Тя се организира от един от водещите мозъчни тръстове в Прага, ЕУРОПЕУМ Институт за европейска политика, в сътрудничество с Prague College, Карловия университет, Факултет по обществени науки и под егидата на Представителството на Европейската комисия в Република Чехия.
Тази година Европейската лятна академия е озаглавена "Европа в движение". Как се справят в ЕС с текущата миграционна вълна? Как реагира на своите вътрешни предизвикателства? Разберете в Прага, в 14-ата годишна Европейска лятна школа!

Прочети още...

Проект "1000 СТИПЕНДИИ" е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства. Чрез стипендиите проектът се стреми да подпомогне деца в затруднение, затова и техният дял е над 50 % от финалистите.

Прочети още...

На 14 февруари 2016 г. от 11:00 часа в читалище "Пробуда 1961", гр. Кюстендил, се проведе за десета поредна година Конкурс за най-добро домашно вино "Трифон Зарезан 2016".
В конкурса взеха участие 58 винопроизводители от община Кюстендил.
Вината бяха оценявани от компетентно жури по критериите: цвят, бистрота, блясък, плътност, аромат и вкус.
Първо място при червените вина спечели виното на Захарин Ангелов, второ – Боян Тасев и трето място – Иван Стоименов.
При белите вина на първо място – Георги Конярски, второ – Стефан Венчев, трето място – Валентин Арнаудов.
В категория „Розе“ бяха присъдени две награди, като първо място спечели виното на Виктор Гелемеров,  а наградата за второ място отиде при Боян Тасев.

Прочети още...

На 30 септември 2015 г. в обновената зала на читалище „Пробуда 1961“ кв. „Колуша“ се проведе празничен концерт посветен на 1 октомври – Международния ден на възрастните хора. В програмата участие взеха фолклорни състави и изпълнители от читалището и представители на пенсионерите от кв. „Колуша“.

 

 

 

Страница 45 от 46