На 30.06.2020 г. в читалище „Пробуда 1961“ бе открита годишна изложба на класа по изобразително изкуство с преподавател Силвия Каралийска.
В изложбата са представени над 60 картини, като младите художници са използвали различни видове живописни и акварелни техники.    
Изложбата ще остане на разположение на жителите и гостите на града до края на месец юли.