Народно читалище “Пробуда 1961” е второто по големина читалище на територията на община Кюстендил. То е създадено през 1961 година. От 1971 година се помещава в специално построена за тази цел сграда в гр. Кюстендил, ул. “Тинтява” № 12.

Читалището разполага с клуб – 120 кв. м., голяма зала – 300 кв. м., със сцена – 50 кв. м., малка зала – 80 кв.м., 3 кабинета и библиотека с фонд над 16 000 библиотечни единици, която се помещава в 4 зали. Библиотеката е най-голямата читалищна библиотека в община Кюстендил. Тя обслужва повече от половината жители на град Кюстендил /над 20 000 души/ – най-големите квартали „Колуша“, „Младост“, „Румяна Войвода“, „Запад“. Както учениците от пет съседни училища – Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, Гимназия „Неофит рилски“, Природо-математическа гимназия „Емануил Иванов“ Начално училище „Св. Климент Охридски“, Професионална гимназия по дървообработване и горско стопанство „Георги Сава Раковски“, и възспитаниците на ОДЗ „Първи юни“, които ползват наличната в библиотеката литература за техните учебни занимания, както и художествена литература за тяхното свободно време. В библиотеката се организират периодични срещи на деца и младежи с писатели и поети от региона, литературни четения, екипни занимания, четене „заедно” и споделяне на впечатления и мисли от прочетеното, срещи за запознаване на най-малките читатели с библиотеката.През годините читалище “Пробуда 1961” се утвърждава като център за висококачествена културна дейност на територията на Кюстендилска област.
Читалището има 150 членове и над 230 доброволци на различни възрасти – от ученици до пенсионери.
Читалище “Пробуда 1961” работи в тясно сътрудничество с всички културни институции на територията на община Кюстендил и с голяма част от училищата в гр. Кюстендил.
Целта на ръководството на читалището е да се утвърди като един от най-престижните културни институти в региона.
Сред основните дейности на читалището са - провеждането на курсове по приложно и изобразително изкуство, по народни танци, езикови курсове, обучения по класическа китара, пиано, цигулка, акордеон, народно пеене, солфеж и елементарна теория на музиката, провеждане на информационни кампании по различни поводи - 12 август - Международен ден на младежта, 9 май - Ден на Европа и др. Читалище „Пробуда 1961“ ежегодно организира конкурс за най-добро домашно вино "Трифон Зарезан“. Читалището е съорганизатор на Международния конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” - www.guitar.bratstvokn.org, Международния фолклорен конкурс „Пауталия”, Националния фестивал на старата градска песен "Пей сърце", Международен клавирен фестивал „Велики учители“ и Международен конкурс за пианисти „Виктор Мержанов”
Читалището участва в организирането и провеждането на концерти, фестивали, младежки образователни изложения и др. съвместно с общини от Р. Македония и Р. Сърбия.
От 2009 г. в читалището функционира Младежки доброволчески клуб, създаден по съвместен проект с читалище „Братство 1869”. Клубът е място за срещи на младежи от Кюстендил и региона с цел реализация на различни дейности инициативи, разработване и разпространение на информационни материали, подпомагане и организиране на различни информационни кампании за запознаване на гражданите с правата им като част от местната общност.
През 2009 г. бе създаден електронен каталог на библиотеката, който е публикуван и се обновява редовно на сайта на читалището - http://www.probudakn.org/
От 2010 читалището е информационен офис на Европейски информационен център Европа Директно–Кюстендил, а читалищната библиотека предоставя безплатно разнообразни информационни материали на своите читатели, издания на различни европейски институции – Европейска комисия, Европейски парламент и др.
През 2011 г. членове и доброволци на читалището взимат участие в реализирането на дейности по проект Трансгранична музикална академия „Музика без граници“ на читалище „Братство 1869“ по програма за трансгранично сътрудничество-2007CB16IPO006.
От 2011 г. читалището е информационен център по програма „Глобални библиотеки – България” 2011, който е оборудван с 5 компютъра, мултифункционално устройство, мултимедия и екран.
През 2013 г. Читалище „Пробуда 1961“ в партньорство с НЧ „Братство 1869“ и Сдружение „Ларго“ успешно реализират проект „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване интеграцията на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда чрез повишаване на тяхната конкурентоспособност и създаване на условия за трайна заетост.
През 2015 г. в читалище „Пробуда 1961“, в рамките на IV Международен клавирен фестивал „Велики учители“ бе открита нова концертна зала на името на изтъкнатия български клавирист - акад. Атанас Куртев. В залата бе открита постоянна изложба на картини от Васил Стоилов и Василия Куртева (Стоилова) – дарение на читалището. Новата концертна зала на читалището е климатизирана, разполага с озвучителна и осветителна техника и с един от личните рояли на маестро Атанас Куртев.
Творческия продукт, предлаган от читалище „Пробуда“ винаги е бил на високо ниво. През годините много са наградите и отличията спечелени от съставите и изпълнителите на читалището от местни, регионални, национални и международни фестивали и конкурси.