Актуално

XVIII Международен фолклорен конкурс “Пауталия”, Кюстендил 5 – 7 юли 2024 г.

 

XVIII Национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” 2024 - НАГРАДЕНИ

На 17 април 2024 г., НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил, като Евродеск точка за региона, стартира Европейската седмица на младежта с поредица от инициативи. В центъра на гр. Кюстендил се проведе  информационна кампания, промотираща изборите за Европейски парламент, посланията на Европейската комисия и Европейския парламент за това колко е важно да се гласува и възможностите за мобилност, които предлага „Европейски корпус за солидарност”. Разпространявани бяха информационни листовки по темата, както и материали, издадени от ЕС по теми, касаещи младите хора - доброволчество, обучение, работа, пътуване и др.

От 13:00 ч. в читалище „Братство 1869“ се проведе Симулация на кампания "Избори за ЕП" - трима участници влязоха в ролята на евродепутати, като презентираха пред „гласоподавателите“ в публиката причините, поради които се кандидатират за евродепутати, след което се проведе гласуване и накрая бяха преброени гласовете и обявени резултатите. Чрез „игра на демокрация” 20 младежи на възраст 15-30 години включиха в процеса на подготовка и провеждане на кампания „Избори за ЕП“ като по този начин се повишиха техните познания и компетентности, засилен интересът им и желанието им да се включват по-активно в демократичния живот. Инициативите в рамките на проекта „Европа чува твоя глас“ преминаха под надслов „Вашият глас има значение! Заявете се и бъдете промяната – ГЛАСУВАЙТЕ на европейските избори и оформете бъдещето си!“ и бяха насочени към младите хора от община Кюстендил и конкретно към младежите, които ще имат възможност да гласуват за първи път през 2024 г. на изборите за Европейски парламент. Целта бе да се повиши информираността на младите хора относно една от основните институции на ЕС - Европейския парламент, като покаже ролята му не само в насърчаването на демократичното вземане на решения в Европа, но и в подкрепата за борбата за демокрация, свобода на словото и честни избори навсякъде по света.
Инициативите „Европа чува твоя глас” са реализирани от НЧ „Братство 1869“ в  партньорство читалище „Пробуда 1961“ с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +”,  ЦРЧР – ЕВРОДЕСК-БЪЛГАРИЯ.

Together.eu