Актуално

XVIII Международен фолклорен конкурс “Пауталия”, Кюстендил 5 – 7 юли 2024 г.

 

XVIII Национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” 2024 - НАГРАДЕНИ

На 21 и 22 март 2024 г. НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил съвместно с НЧ „Васил Левски 1965“ организираха в село Бели извор, общ. Враца поредица от инициативи в рамките на проект „Изкуство и култура за всички“.
Културните инициативи стартираха в центъра на селото с работилница на занаятите. Участниците изработваха кукерски маски, амулети за здраве, елементи на народни носии и др., както и бе направена демонстрация. Паралелно се проведе пленер за деца, които рисуваха обекти от културно-историческото наследство на област Враца - Кулата на Месчиите /гр. Враца/, паметника на Ботев /гр. Враца/,

Черепишки манастир, Рогозенското златно съкровище, водопад „Скакля“ и др. Като заключително събитие на първия ден бе проведеният концерт-спектакъл на Школата по народни танци и пеене, създадена по проекта с музикална програма, включваща народни танци и песни, представяща богатството на български фолклор - красиви носии, българска народна музика и танц от различни фолклорни области на страната. През втория ден инициативите продължиха със занимания в Пленера и работилница на занаятите. Участниците в пленера завършиха своите творби и създадоха обща картина с цел развитие на детското и младежко любителско творчество, а творбите от пленера бяха експонирани в изложба. В инициативите се включиха деца и младежи от двата етноса – от партньорските организации по проекта НЧ „Братство 1869“ и НЧ „Васил Левски 1965“, участници в създадената по проекта Школа по народни танци и пеене, както и жители на с. Бели извор.
Дейността е част от проект BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.