Актуално

XVIII Международен фолклорен конкурс “Пауталия”, Кюстендил 5 – 7 юли 2024 г.

 

XVIII Национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” 2024 - НАГРАДЕНИ

На 19 и 20 март 2024 г. в хотелски комплекс Делта с. Огняново се проведе Кръгла маса „Мултикултурен диалог между роми и други етноси“. Участие взеха 20 представители на заинтересованите страни в Община Кюстендил - представители на местната и държавна власт, неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, ромски лидери и др.
Целта на събитието бе да се засили мултикултурния диалог между различните етноси, чрез обмен на информация и съвместно участие в тематичните модули - обичаи и традиции, песни и танци, занаяти и модели на общуване.

Дейността е в рамките на проект BGCULTURE-3.001-0009-C01 „Изкуство и култура за всички” по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” и се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.