Университетът предлага на кандидат-студентите обучение в атрактивни специалности – редовна и задочна форма на обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.
МГУ – София предлага:
✔Задълбочена инженерна подготовка, с приложение във всички индустрии - геоложки, минни, компютърни и електромеханични специалности;
✔ Високоплатени специалисти;
✔ Международно призната диплома;
✔Уникални бакалавърски и магистърски програми за България;
✔Едни от най-търсените професии на пазара на труда;
✔Получаване на знания и развитие на аналитичното и абстрактно мислене;

✔Обучение в реалния свят на бизнеса;
✔Летни учебни и производствени практики в конкретна работна среда;
✔Преддипломни стажове и стажантски програми в обекти на водещи компании;
✔ 35+ дружества и фирми за практическото обучение на студентите;
✔Участие в Еразъм в утвърдени университети по цял свят;
✔Възможност за старт на кариерата в най-големите фирми в страната;
✔Топ 3 на професионалните направления с най-високи заплати;
✔Стипендии за успех и социални стипендии (държавна субсидия);
✔Специални студентски стипендии на дарители на университета;
✔Целеви стипендии, осигурени със средства на фирми.
ИМАМЕ ПЛАН ЗА НОВИТЕ ИНЖЕНЕРИ НА БЪЛГАРИЯ!
Да го постигнем заедно, включи се сега – кандидатствай!
Кандидатствайте с оценките от държавен зрелостен изпит (за завършилите след 2008 г.) и с дипломата за средно образование (за завършилите преди 2008 г.)!
Подайте документи онлайн - https://mgu.inventum.tech/kandidatstvane/, на място в МГУ „Св. Иван Рилски”- София или в читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил.
Срок за подаване на документи: до 5 юли 2023г. вкл.
За повече информация за кандидатстване, подаване на документи или консултация, се обадете на 078/52-63-95 или на място: НЧ „Братство 1869”, гр. Кюстендил ул. „Патриарх Евтимий” 18.
Читалище „Братство 1869”, като една културна и образователна институция, ще подпомогне активното взаимодействие между кандидат-студентите и висшите училища, за да могат желаещите да продължат образованието си и да направляват своя най-точен избор.