НЧ „Пробуда 1961” гр. Кюстендил спечели проект „По стъпките на Кюстендилското селско хоро”, Договор № LI-2022-65/15.08.2022.
Дейностите стартираха от 1 септември 2022 г. и ще се реализират в продължение на шест месеца.
Обект на проекта е специфичното и уникално по своята същност “Кюстендилско селско хоро”. Целта му е опазването и популяризирането на уникалното и характерно само за  областта – „Кюстендилско селско хоро” и предаването му на младото поколение.
Целеви групи по проекта са ученици от 4 до 12 клас, танцьори от ТФ ”Нова генерация” с хореограф Евгений Вучков, родители, приятели и почитатели на българските народни танци.

В рамките на проекта ще бъде изготвен мултимедиен продукт „Виртуален самоучител”, издадено ръководство “Стъпка по стъпка”, проведени обучения на деца и младежи да танцуват селско хоро и надиграване.
През първия месец от стартирането на проекта бе проведен подбор на младежи от ТФ “Нова Генерация”, които ще вземат участие в създаването на мултимедийния продукт “Виртуален самоучител” и в обученията “Деца учат деца”.
През месец октомври предстои да бъде създаден и записан мултимедиен продукт ”Виртуален самоучител”.
Проектът „По стъпките на Кюстендилското селско хоро”, се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, по “Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”.