НЧ „Пробуда 1961” гр. Кюстендил стартира проект „По стъпките на Кюстендилското селско хоро”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, по програма “Възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”.
Дейностите ще стартират от 1 септември 2022 г. и ще се реализират в продължение на шест месеца.

В рамките на проекта ще бъде изготвен мултимедиен продукт „Виртуален самоучител”, издадено ръководство “Стъпка по стъпка”, проведени обучения на деца и младежи да танцуват селско хоро и надиграване.
Целта  му е опазването и популяризирането на уникалното и характерно само за  областта – „Кюстендилско селско хоро” и предаването му на младото поколение.