На 19.08.2022 г. читалище „Пробуда 1961“ завърши дейностите по проект: Подобряване на дейността и облагородяване на прилежащият терен около читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил. Той бе разработен по Приоритетна област: "Ремонти, благоустрояване и опазване на околната среда в община Кюстендил" и е реализиран чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, финансиран от Община Кюстендил.

Чрез реализирането на проекта бе ангажиро вниманието на младежите, обучаващи се в школите и съставите към читалището с дейности по опазване и грижа за околната среда чрез облагородяване на прилежащия терен на читалище „Пробуда 1961“ и подобряване на материалната база, включително дейността на читалището.