"ЗЕЛЕН@ БИБЛИОТЕКА"

 

Този проект е финансирана от Фондация "Глобални библиотеки - България"

Киселинният дъжд е замърсяване на въздуха, причиняващо много щети върху околната среда. Тези киселинни замърсявания достигат високо в атмосферата, пътувайки с вятъра стотици мили, и след това се връщат към земята по пътя на дъжда, снега или мъглата, и като невидими “сухи” форми.

Прочети още

Човечес твото винаги е било в риск от неочаквани и неблагоприятни промени в климата в резултат на действието на естествени фактори -земни и космически. Към космическите фактори за промени в климата се причисляват параметрите на земната орбита и слънчевата активност...

Прочети още